14 020
0

 

NOI PROMITEM CALITATE

Suntem mai mult decât o companie de îmbuteliere a apei plate. Suntem cei care au grijă de sănătatea familiilor, oferind apă de calitate înaltă. Iată de ce insistăm atât de mult ca  procesul de tratare a apei să treacă 10 etape, pentru a ne asigura şi furniza apă potabilă curată, purificată.

Nu este doar un proces tehnologic, este o chestiune de onoare.

„APĂ PURIFICATĂ ACCESIBILĂ PENTRU TOŢI”

Denumirea  proiectului reflectă cele două obiective principale ale întreprinderii noastre, la realizarea cărora este îndreptată întreaga activitate: îmbutelierea apei potabile purificate de calitate, care în acelaşi timp, să fie accesibilă tuturor.

Apa potabilă purificată “Viaţă Bună” parcurge un drum lung, anevoios şi costisitor, fiind supusă obligatoriu celor 10 etape de producere şi monitorizare de la sursă pînă la consumatorul final.

  1. Procesul de extragere şi controlul la recepţie e prima treaptă de la care apa îşi începe ascensiunea.

Din sonda proprie, cu o adîncime de 176 de metri, apa se extrage cu mare atenţie, iar prin conductele de inox aceasta trece în secţia de filtrare. Controlul la recepţie presupune testarea zilnică a apei din punct de vedere organoleptic şi fizico-chimic, iar săptămânal din punct de vedere microbiologic.

  1. Un rol esenţial îl are utilajul tehnologic, montat în secţia de filtrare de către producătorul german „CHRIWA”. Anume el asigură trecerea apei la următoarea etapă.

Apa din sondă este supusă mai întâi unui proces de eliminare a gazelor dizolvate în apă, în special a hidrogenului sulfurat, pentru îndepărtarea mirosurilor străine. Urcând această treaptă, apa este testată organoleptic, pentru a verifica  eficienţa treptei precedente.

  1. Filtrul cu nisip cuarţos constituie următoarea etapă de prelucrare.

 Este o etapă de filtrare grosieră, unde din apă sunt îndepărtate impurităţile vizibile, dar şi compuşi ai fierului şi manganului. Apa este testată sistematic la ieşirea din filtru.

  1. Procesul de ultrafiltrare

 Ultrafiltrarea presupune reţinerea particolelor coloidale şi a celor în suspensie cu mărimea mai mare de 10 μm. La această etapă se asigură şi controlul fiecărui lot din punct de vedere organoleptic, fizico-chimic şi microbiologic.

  1. Osmoză inversă

 Procesul de osmoză inversă prin care trece apa este, de fapt, o demineralizare realizată cu ajutorul filtrului cu membrane semipermiabile cu dimensiunea de 0,1 nanomicroni. Parametrii apei se monitorizează zilnic.

  1. Pentru a reda produsului finit un echilibru în conţinutul de minerale, apa va trece încă o etapă de prelucrare.

 Este etapa la care apa rezultată din procesul de ultrafiltrare şi apa după osmoza inversă formează un tot întreg, respectând proporţiile impuse de instrucţiunea tehnologică şi confirmate de rezultatele controlului fizico-chimic şi organoleptic al fiecărui lot.

  1. Sterilizarea apei

Sterilizatorul cu raze ultraviolete asigură purificarea apei din din punct de vedere microbiologic. Controlul microbiologic al apei la această treaptă de purificare este indispensabil.

  1. Drumul apei în secţia de filtrare se încheie, dar continuă în secţia de îmbuteliere.

Apa potabilă purificată se îmbuteliază în ambalaje curate de diferite capacităţi. Testarea fiecărui lot de produs finit se efectuează în laboratorul atestat al întreprinderii.

  1. Treapta de verificare a calităţii apei potabile purificate “Viaţă Bună”

Deşi apa este testată în laboratorul întreprinderii, calitatea produsului finit se verifică periodic în laboratoare externe acreditate.

  1. Treapta finală a procesului va fi atinsă de apa potabilă purificată „Viață Bună” în afara întreprinderii:

Accesibilitatea consumatorului la apa potabilă purificată de calitate este asigurată de departamentul vînzări al întreprinderii.

SRL BEERMASTER BREWERY
Moldova, Bălți, MD-3100, STR. M. SADOVEANU 35, Hot line 14 020
VIATA_BUNA@YAHOO.COM