14 020
Comandă acum

DECLARAŢIA MANAGEMENTULUI Î.M. MOLDO-CEHE ”BEERMASTER” S.A.
PRIVIND
PROIECTUL SOCIAL «APĂ PURIFICATĂ ACCESIBILĂ PENTRU TOȚI


data: 10 mai 2017                                                                                                                        or. Bălți   Noi, managementul companiei Î.M. MOLDO-CEHE ”BEERMASTER” S.A., am promis să vă oferim o apă purificată de calitate ce corespunde celor mai înalte standarde, o apă purificată accesibilă pentru toți. Satisfacţia clientului şi siguranţa alimentului sunt strâns legate de strategia de dezvoltare și de valorile definitorii ale Î.M.MOLDO-CEHE ”BEERMASTER”S.A.. În acest sens managementul la cel mai înalt nivel al organizaţiei a decis documentarea, implementarea, certificarea și menţinerea certificării și îmbunătățirea continuă a unui Sistem de Management Integrat. Managementul organizaţiei este conştient de faptul că funcţionarea corectă a sistemului asigură îmbunatățirea continuă a performanțelor organizaţiei prin impactul pozitiv pe care îl poate avea ca urmare a gestionării corespunzătoare a riscurilor, reducerii costurilor, creşterii credibilităţii organizaţiei și a satisfacţiei clienţilor. Pentru realizarea acestui deziderat ne propunem următoarele obiective generale: * Menţinerea și îmbunătățirea continuă a nivelului satisfacţiei clienţilor și partenerilor noştri față de produsele realizate, de serviciile prestate și de modul de colaborare; * Identificarea, evaluarea continuă si controlul riscurilor în scopul îmbunătăţirii sistemului de management integrat, prin monitorizare și măsurare cu echipamente moderne, pe parcursul tuturor proceselor care se derulează în societate; * Comunicarea către clienţi și autorități a informaţiilor relevante privind produsele oferite; * Creşterea cotei de piaţă și câștigarea de noi segmente de piaţă, prin obţinerea și menţinerea încrederii clienţilor; * Asigurarea nevoilor de instruire și conştientizare a întregului personal privind cerinţele clienţilor, siguranţei alimentului. * Respectarea cerinţelor legale și aplicarea măsurilor de prevenire și protecţie în scopul îmbunătățirii performanțelor de SSM; * Eficientizarea utilizării energiei și apei, ca formă de economisire a resurselor naturale și financiare; * Să folosim practice responsabile pentru recuperarea, reciclarea și refolosirea deşeurilor și pentru eliminarea celor nerecuperabile. În calitate de Director General, mă angajez să aloc toate resursele necesare dezvoltării, implementării, menţinerii și îmbunătățirii continue a Sistemului de Management al Calității şi Siguranţei Alimentului – în conformitate cu cerinţele referenţialelor ISO 9001:2008, ISO 22000:2005  cu reglementările naţionale și internaţionale în domeniu, precum și cu alte reglementări la care am subscris – stabilind prezenta declaraţie, asigurîndu-mă că este comunicată și înțeleasă de întregul personal . Totodată, îmi asum responsabilitatea analizării – ori de câte ori este necesar, inclusiv în analizele de management – adecvanței şi concordanței acestei politici cu strategia firmei, cu necesităţile şi aşteptările clienţilor, salariaţilor și celorlalte părți interesate și cu cerinţele legale și de reglementare aplicabile. În calitate de companie de îmbuteliere a băuturilor, care pune accent pe apa îmbuteliată și anume una sănătoasă, succesul nostru depinde de sustenabilitatea apelor și pământurilor care vin în sprijinul afacerii noastre, dar mai depinde și de relațiile stabilite cu vecinii, clienții, angajații și alte persoane interesate. Întreprinderea noastră s-a implicat în diverse proiecte, care scot în evidență angajamentul companiei de conservare a resurselor, reducere a deșeurilor și de îmbunătățire a performanței la nivel social și de mediu. În contiunare sunt descrise cele cinci angajamente pe care ni le-am asumat pentru a realiza obiectivele stabilite: Promovăm Sănătatea & Hidratarea Cooperăm cu mai multe organizații locale care promovează educația nutrițională a adulților și copiilor în scopul sprijinirii unui stil de viață sănătos, inclusiv reducerea consumului de băuturi cu conținut ridicat de zahăr și multe calorii. Asigurăm cu apă potabilă purificată în caz de calamități naturale În caz de calamități naturale, vom dona apa îmbuteliată de care dispunem serviciilor de urgență pentru ca ulterior a fi transmisă familiilor aflate în dificultate. Gestionăm corect resursele de apă pentru sustenabilitate  Efectuăm analiza detaliată a sursei de apă . Amplasarea fabricii de îmbuteliere a apei este în imediata apropiere de  sursa de apă. Îmbunătățim continuu procesul de producere și cel logistic  Am instalat utilaj nou în secţia de purificare şi îmbuteliere , dar alte îmbunătățiri mai urmează. Buna cooperare cu vecinii Comunicăm deschis și onest cu comunitatea  în care oficiul, fabrica și sursele de apă se găsesc pentru a satisface nevoile acesteea.   Subsemnații:   Guțu Dumitru Gheorghe Director General Pîntea Iurie Director Comercial Vitalie Cumurciuc Șef Producere Paul Chircă Inginer Tehnolog Dorina Cumurciuc Șef Laborator