14 020
0

DECLARAŢIA MANAGEMENTULUI Î.M. MOLDO-CEHE ”BEERMASTER” S.A. PRIVIND PROIECTUL SOCIAL «APĂ PURIFICATĂ ACCESIBILĂ PENTRU TOȚI

data: 10 mai 2017                                                                                           or. Bălți  

Noi, managementul companiei Î.M. MOLDO-CEHE ”BEERMASTER” S.A., am promis să vă oferim o apă purificată de calitate ce corespunde celor mai înalte standarde, o apă purificată accesibilă pentru toți. Satisfacţia clientului şi siguranţa alimentului sunt strâns legate de strategia de dezvoltare și de valorile definitorii ale Î.M.MOLDO-CEHE ”BEERMASTER”S.A.. În acest sens managementul la cel mai înalt nivel al organizaţiei a decis documentarea, implementarea, certificarea și menţinerea certificării și îmbunătățirea continuă a unui Sistem de Management Integrat. Managementul organizaţiei este conştient de faptul că funcţionarea corectă a sistemului asigură îmbunatățirea continuă a performanțelor organizaţiei prin impactul pozitiv pe care îl poate avea ca urmare a gestionării corespunzătoare a riscurilor, reducerii costurilor, creşterii credibilităţii organizaţiei și a satisfacţiei clienţilor. Pentru realizarea acestui deziderat ne propunem următoarele obiective generale:

Totodată, îmi asum responsabilitatea analizării – ori de câte ori este necesar, inclusiv în analizele de management – adecvanței şi concordanței acestei politici cu strategia firmei, cu necesităţile şi aşteptările clienţilor, salariaţilor și celorlalte părți interesate și cu cerinţele legale și de reglementare aplicabile. În calitate de companie de îmbuteliere a băuturilor, care pune accent pe apa îmbuteliată și anume una sănătoasă, succesul nostru depinde de sustenabilitatea apelor și pământurilor care vin în sprijinul afacerii noastre, dar mai depinde și de relațiile stabilite cu vecinii, clienții, angajații și alte persoane interesate. Întreprinderea noastră s-a implicat în diverse proiecte, care scot în evidență angajamentul companiei de conservare a resurselor, reducere a deșeurilor și de îmbunătățire a performanței la nivel social și de mediu. În contiunare sunt descrise cele cinci angajamente pe care ni le-am asumat pentru a realiza obiectivele stabilite:

Promovăm Sănătatea & Hidratarea Cooperăm cu mai multe organizații locale care promovează educația nutrițională a adulților și copiilor în scopul sprijinirii unui stil de viață sănătos, inclusiv reducerea consumului de băuturi cu conținut ridicat de zahăr și multe calorii. Asigurăm cu apă potabilă purificată în caz de calamități naturale În caz de calamități naturale, vom dona apa îmbuteliată de care dispunem serviciilor de urgență pentru ca ulterior a fi transmisă familiilor aflate în dificultate. Gestionăm corect resursele de apă pentru sustenabilitate  Efectuăm analiza detaliată a sursei de apă . Amplasarea fabricii de îmbuteliere a apei este în imediata apropiere de  sursa de apă. Îmbunătățim continuu procesul de producere și cel logistic  Am instalat utilaj nou în secţia de purificare şi îmbuteliere , dar alte îmbunătățiri mai urmează.

Buna cooperare cu vecinii Comunicăm deschis și onest cu comunitatea  în care oficiul, fabrica și sursele de apă se găsesc pentru a satisface nevoile acesteea.

Subsemnații:

Guțu Dumitru Gheorghe, Director General

Pîntea Iurie, Director Comercial

Vitalie Cumurciuc, Șef Producere

Paul Chircă, Inginer Tehnolog

Dorina Cumurciuc, Șef Laborator

SRL BEERMASTER BREWERY
Moldova, Bălți, MD-3100, STR. M. SADOVEANU 35, Hot line 14 020
VIATA_BUNA@YAHOO.COM